De Autist - radiografie van loden kop in loden kader - 1994

<

>