De Autist - 2 koppen levensgroot - 1 beton - 1 lood in glazen bak met olie - op sokkel ijzer - Huize Tordale Torhout, Dagbestedingscentrum - 1994

<

>