MONIQUE DONCKERS

Over mijn werk

 

Ik maak beelden en sinds enkele jaren ook schilderijen. Geboeid door het spanningsveld tussen beide kunstvormen ga ik op zoek naar verschillen en gelijkenissen.

Schilderen biedt me de mogelijkheid om, anders dan bij beeldhouwen, gebruik te maken van perspectief en kleur en om een standpunt te bepalen.

Ik combineer  op een directe manier een beeld met een reeks schilderijen. Ze vormen één geheel.

 

 

Mon œuvre

 

Mon œuvre se compose de sculptures et également, depuis quelques années, de peintures. Fascinée par les tensions entre ces deux disciplines artistiques, je pars à la recherche de leurs ressemblances et de leurs différences.

Personnellement, la peinture m'offre, contrairement à la sculpture, l'opportunité de combiner couleurs et perspective. Elle me permet également de déterminer un point de vue.

J'arrive à créer un lien direct entre une sculpture et une série de peintures. Ainsi, elles forment un tout.

About my work

 

I am a sculptor and have also turned to painting in recent years. Fascinated by the tensions between both artistic disciplines, I search for the differences and similarities.

As opposed to sculpture, painting offers me the opportunity to employ perspective and colour and to determine a point of view.

I directly link a sculpture to a series of paintings. Together, they form a whole.